Privacy statement van Landschap reisboekwinkel

 

Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Landschap reisboekwinkel omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Aanmelding heeft plaatsgevonden bij het College bescherming persoonsgegevens onder het meldingsnummer ………...

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Ze zijn ook beschikbaar voor zorgvuldig geselecteerde samenwerkingspartners. Zij kunnen uw gegevens gebruiken om u interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen.

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de bezoekers geen cookies accepteert is het niet mogelijk via de normale bestelprocedure van Landschap reisboekwinkel te bestellen. Uiteraard is bestellen via andere communicatiekanalen, zoals telefoon, fax, e-mail, wel mogelijk.

Op Landschap reisboekwinkel worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door Landschap reisboekwinkel worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Onze aanmeldingsformulieren vragen klanten die boeken willen bestellen ons te voorzien van informatie, zoals naam, adres, e-mail en functie. In het geval u één van onze producten aanschaft, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken. Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich inschrijft voor een congres, cursus of training die door een samenwerkingspartner van Landschap reisboekwinkel wordt georganiseerd. In het kader van markt- en kwaliteitsonderzoeken zullen we op vrijwillige basis ook andere gegevens verzamelen, zoals uw voorkeuren en interesses. Tevens kunnen adresgegevens worden gebruikt in het kader van samenwerking met derden.

Landschap reisboekwinkel selecteert met zorg haar samenwerkingspartners. Met deze partners kan informatie gedeeld worden om beter aan uw wensen te kunnen voldoen.

Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Landschap reisboekwinkel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

Het is op Landschap reisboekwinkel mogelijk om recensies van boeken op de site toe te voegen. Alle informatie die op deze wijze openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Houdt u hier rekening mee als u recensies toevoegt op de site.

Landschap reisboekwinkel gebruikt back-up- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.

Landschap reisboekwinkel zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker online, telefonisch, per fax, e-mail of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u contact opnemen met info@landschapreisboekwinkel.nl.

sluiten

Dit artikel is in je winkelwagen gezet.